Alles over meststoffen van Ammoniumstikstof tot Zink

Databank

Wat kan de Databank Meststoffen voor jou betekenen?

Beter weten welke meststof wat bevat

Als agrarisch ondernemer wil je meststoffen verantwoord en efficiënt in kunnen zetten. De behoeften van jouw bodem en gewas aan nutriënten wil je zo goed mogelijk invullen. Tegelijkertijd probeer je de kosten inzet van meststoffen te beperken. De Databank Meststoffen helpt jou de meststoffen te vinden die het best bij die behoefte passen, los van fabrikant of leverancier.

Voor de agarische ondernemer

Volledig overzicht in meststoffen en hun toepasbaarheid

Voor het uitwerken van bemestingsplannen tot concrete adviezen is allerlei informatie van belang. Uitgangspunten zijn de gewasbehoefte en de bemestingstoestand van de bodem. Jouw klant verwacht dat je in het advies ook effectiviteit, toepasbaarheid en geschiktheid, rendement en milieueffecten meeweegt.

Voor de adviseurs

Alle meststoffendata ophalen via een API

Alle meststoffendata uit de Databank Meststoffen is ook opvraagbaar via een API. Dit maakt het eenvoudig om eigen applicaties te voorzien van de actuele meststoffeninformatie.

Voor advies organisaties

Wat is de Databank Meststoffen?

In de Databank Meststoffen vind je de volledige samenstelling en eigenschappen van de meest bekende meststoffen. Denk aan het gehalte aan stikstof, fosfaat, kalium en andere nutriënten, inclusief micronutriënten. Daarnaast geeft de databank ook informatie over chemische en fysische eigenschappen, zoals de neutraliserende werking, de pH, de korrelgrootte en het stortgewicht zijn te raadplegen. Al die informatie is overzichtelijk gestructureerd en te doorzoeken zodat je de informatie over meststoffen kunt vinden.

Er komen steeds nieuwe meststoffen op de markt en de samenstelling van bestaande meststoffen verandert ook regelmatig. Daarom is het belangrijk die informatie altijd eenvoudig en snel is op te zoeken en dat je op de juistheid kunt vertrouwen. De Databank Meststoffen is de bron voor informatie over meststoffen. De gegevens over de meststoffen worden namelijk pas opgenomen of aangepast nadat ze zijn gecheckt door onafhankelijke deskundigen van NMI. Uiteraard zal er op termijn ook de nodige informatie te vinden over wettelijke voorschriften en toepassingen van de meststoffen. Uiteraard zal er op termijn ook de nodige informatie te vinden over wettelijke voorschriften en toepassingen van de meststoffen.

Agrarische Ondernemer

Jouw afnemers en de maatschappij willen steeds meer weten over hoe jij jouw producten produceert. Daarvoor is betrouwbare informatie nodig over de meststoffen die jij inzet. De Meststoffen Databank bevat die informatie, altijd actueel en vooral; gecheckt door onafhankelijke deskundigen van NMI . Deze informatie kun je met een gerust hart invullen in een teeltregistratie of certificeringsinformatiesystemen.
In de Databank Meststoffen kun je meststoffen selecteren die aan jouw eisen voldoen. Jij filtert bijvoorbeeld eenvoudig op het gehalte aan stikstof of andere nutriënten. Of je zoekt simpelweg op trefwoorden als 'NPK' of 'KAS'. Je krijgt direct gratis gepresenteerd wat de N-, P- en K-gehalten van elke meststof zijn. Abonnees kunnen alle verdere informatie over de meststof bekijken, zoals de korrelgrootte of aandelen micronutriënten.

De databank meststoffen in het kort:

 • Samenstelling van álle bekende meststoffen
 • Van alle belangrijke fabrikanten en toeleveranciers
 • Eenvoudig zoeken op trefwoord en samenstelling
 • Actueel
 • Betrouwbaar want onafhankelijk gecheckt
Ga naar de Databank

Adviseur

De Databank Meststoffen is voor jou het ideale naslagwerk met alle bekende meststoffen en hun eigenschappen. Wie ooit het Handboek Meststoffen gebruikt of gebruikt heeft en daarna een eerste online versie van de database; dit is de langverwachte, doorontwikkelde online opvolger! Dezelfde kwaliteit en onafhankelijkheid maar dan veel makkelijker en sneller te doorzoeken. Je filtert bijvoorbeeld eenvoudig op fabrikant, leverancier of gehalten aan nutriënten. Of je zoekt simpelweg op trefwoorden of meststoftypen. Als vanouds zijn alle relevante eigenschappen van alle meststoffen overzichtelijk en gestandaardiseerd beschreven. Zo kun je snel en makkelijk die meststoffen selecteren die het best passen bij de doelen en mechanisatie van jouw klant.
Daarnaast is de database altijd actueel; geregeld komen er nieuwe meststoffen op de markt. Soms passen fabrikanten de samenstelling aan. Ook de wetgeving rond meststoffen verandert. Allemaal redenen waarom het belangrijk is dat jij jouw adviezen kunt baseren op precieze en actuele informatie.
Ten slotte is de meststofinformatie betrouwbaar want deze is gecheckt door de onafhankelijke deskundigen van NMI.

De databank meststoffen in het kort:

 • Makkelijk en snel zoeken op samenstelling en naam, omschrijving, merk
 • Samenstelling van meststoffen van alle belangrijke fabrikanten en leveranciers in 1 systeem
 • Alles wat jij nodig hebt over de eigenschappen, zoals oplosbaarheid of stortgewicht
 • Zelfs verpakkingen, opslag categorie en Safety sheets te raadplegen(coming soon)
 • Iedere meststof een unieke code waarmee vergissingen en fouten verleden tijd zijn (coming soon)

Met meerdere adviseurs toegang tot de databank? Vraag een offerte op!

Ga naar de Databank

API aansluiting

Doormiddel van een API kan de inhoud van de Databankmeststoffen ingebouwd worden bij applicaties. Dit kan jaarlijks afgenomen worden op factuur. Neem hier contact op voor informatie over API aansluiting.

API aansluiting de Databank Meststoffen in het kort:

 • Onbeperkt aantal calls
 • Toevoegen, zoeken en inzien van details van meststoffen
 • Support op maat

De prijs wordt berekend gebaseerd op aansluiting op de API zoals deze door ons is gedefinieerd. De koppeling met de ontvangende applicatie is niet inbegrepen, wanneer daar behoefte aan is kunnen we hierbij ondersteunen o.b.v. nacalculatie. De looptijd van het abonnement is 1 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden (schriftelijk vooraf). Daarnaast is de verstrekte data bedoeld voor toepassing in registratie als brondata, het is niet toegestaan om deze data aan derden door te verkopen.

Neem contact op

Ik heb een vraag of opmerking